Clean Master

🏆 Clean Master là ứng dụng tăng cường và dọn dẹp điện thoại Android nhẹ nhất. Nó có thể tự động dọn dẹp bộ nhớ điện thoại và các tập tin rác chỉ với một lần chạm.

🌟 Một ứng dụng dọn dẹp siêu tốc với trình dọn rác, tăng tốc điện thoại, làm mát CPU để giải phóng thêm nhiều bộ nhớ, chỉ cần tăng tốc điện thoại Android của bạn.


🧹 Dọn rác
Clean Master giúp giải phóng không gian lưu trữ của bạn bằng cách dọn dẹp các tệp rác, phần còn lại và bộ nhớ cache.
Nó giúp dọn dẹp Bộ nhớ cache hệ thống, Bộ nhớ cache ứng dụng, Rác quảng cáo, Rác bộ nhớ và Tệp dư thường bị bỏ lại bởi các ứng dụng đã gỡ cài đặt để giải phóng dung lượng điện thoại Android.
Junk Cleaner giúp phân tích tất cả các tập tin rác và sau đó tự động xác định các tập tin rác vô dụng còn sót lại đó để giải phóng thêm dung lượng lưu trữ cho điện thoại di động.


🚀 Điện thoại Booster
Chỉ một lần chạm, bộ tăng tốc giúp tăng tốc điện thoại bằng cách giải phóng RAM. Việc sử dụng bộ nhớ khiến điện thoại của bạn chạy chậm. Clean Master có thể làm cho điện thoại mượt mà và nhanh hơn. Clean Master hoạt động thông minh và tăng tốc thiết bị của bạn.
Dừng các ứng dụng nền để giải phóng bộ nhớ và tối ưu hóa điện thoại của bạn.


❄️ Bộ làm mát CPU
Kiểm tra và phân tích nhiệt độ của CPU, phát hiện thông minh các ứng dụng tiêu tốn nhiều tài nguyên và bắt đầu tiến độ làm mát để giảm mức sử dụng CPU.
CPU Cooler có thể giúp bạn hạ nhiệt độ CPU một cách hiệu quả để ngăn chặn điện thoại của bạn. Tìm ứng dụng quá nóng và dừng chúng lại.


🔋 Tiết kiệm pin
Với trình tiết kiệm pin tối đa, Clean Master có thể giúp bạn đóng các ứng dụng không hoạt động chạy ngầm. Đây là cách đơn giản nhất để giữ cho pin của bạn khỏe mạnh bằng cách dừng các ứng dụng tiêu thụ điện năng và theo dõi tình trạng và mức sử dụng pin.

NameClean Master Clean Master is the most famous version in the Clean Master series of publisher Cheryl Cook
PublisherCheryl Cook
GenreCông cụ
Size4
Version1.2.9
UpdateMarch 4, 2022
Report Report Apps
Download (4)
0
(0)
5/5 - (5 votes)

🏆 Clean Master là ứng dụng tăng cường và dọn dẹp điện thoại Android nhẹ nhất. Nó có thể tự động dọn dẹp bộ nhớ điện thoại và các tập tin rác chỉ với một lần chạm.

🌟 Một ứng dụng dọn dẹp siêu tốc với trình dọn rác, tăng tốc điện thoại, làm mát CPU để giải phóng thêm nhiều bộ nhớ, chỉ cần tăng tốc điện thoại Android của bạn.

🧹 Dọn rác
Clean Master giúp giải phóng không gian lưu trữ của bạn bằng cách dọn dẹp các tệp rác, phần còn lại và bộ nhớ cache.
Nó giúp dọn dẹp Bộ nhớ cache hệ thống, Bộ nhớ cache ứng dụng, Rác quảng cáo, Rác bộ nhớ và Tệp dư thường bị bỏ lại bởi các ứng dụng đã gỡ cài đặt để giải phóng dung lượng điện thoại Android.
Junk Cleaner giúp phân tích tất cả các tập tin rác và sau đó tự động xác định các tập tin rác vô dụng còn sót lại đó để giải phóng thêm dung lượng lưu trữ cho điện thoại di động.

🚀 Điện thoại Booster
Chỉ một lần chạm, bộ tăng tốc giúp tăng tốc điện thoại bằng cách giải phóng RAM. Việc sử dụng bộ nhớ khiến điện thoại của bạn chạy chậm. Clean Master có thể làm cho điện thoại mượt mà và nhanh hơn. Clean Master hoạt động thông minh và tăng tốc thiết bị của bạn.
Dừng các ứng dụng nền để giải phóng bộ nhớ và tối ưu hóa điện thoại của bạn.

❄️ Bộ làm mát CPU
Kiểm tra và phân tích nhiệt độ của CPU, phát hiện thông minh các ứng dụng tiêu tốn nhiều tài nguyên và bắt đầu tiến độ làm mát để giảm mức sử dụng CPU.
CPU Cooler có thể giúp bạn hạ nhiệt độ CPU một cách hiệu quả để ngăn chặn điện thoại của bạn. Tìm ứng dụng quá nóng và dừng chúng lại.

🔋 Tiết kiệm pin
Với trình tiết kiệm pin tối đa, Clean Master có thể giúp bạn đóng các ứng dụng không hoạt động chạy ngầm. Đây là cách đơn giản nhất để giữ cho pin của bạn khỏe mạnh bằng cách dừng các ứng dụng tiêu thụ điện năng và theo dõi tình trạng và mức sử dụng pin.

Rating

0

( 0 Votes )
Please Rate!
Clean Master

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this software useful...

Follow us on social media!

How come you did not like this software?

How could this software be improved?

Give us some tips...

fix crash bugs

Download

You are now ready to download Clean Master for free. Here are some notes:

Select a link to download for free. You can choose the MOD version or the original APK, it depends on your purpose.
  • Please see Installation Guide if you haven't done this before.
  • We will not be held liable for any damages as a result of the download.
5/5 - (5 votes)

All Versions

Clean Master
Clean Master1.2.9apk
March 9, 2022 4

Recommended for You

You may also like

Comments

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

    Next Post X