Ratropolis, đô thị vĩ đại nhất trong số tất cả các đô thị của thành phố,
bị cản trở bởi những hư hỏng, bao phủ bởi những người bị nhiễm.
Sống sót thoát khỏi thành phố huy hoàng một thời,
nhưng mối đe dọa không bao giờ để họ nghỉ ngơi.

Trong nguy hiểm nghiêm trọng này, những người sống sót đang chờ đợi một người để mang lại sự cứu rỗi. Với những kỹ năng và chiến lược đặc biệt, ai sẽ bảo vệ quê hương mới và xây dựng lại thành phố Ratropolis vĩ đại?

* Trò chơi thẻ phòng thủ tháp chiến lược thời gian thực!
Để bảo vệ thành phố an toàn, điều cần thiết là tập trung vào các lựa chọn. Thây ma bị bỏ đói sẽ không bao giờ cho phép bạn nghỉ ngơi. Với hơn 500 thẻ kinh tế, quân sự và công trình, hãy lựa chọn một cách khôn ngoan để bảo vệ thành phố.

* Các nhà lãnh đạo khác nhau với những khả năng đáng kể
6 nhà lãnh đạo Thương gia, Đại tướng, Kiến trúc sư, Nhà khoa học, Pháp sư và Nhà điều hành sẽ dẫn dắt thành phố với phong cách riêng của họ. Xây dựng bộ bài của bạn phù hợp với nhà lãnh đạo và xây dựng lại Ratropolis.

* Rất dễ gây nghiện! Bạn sẽ muốn nhiều hơn khi bạn chơi!
Khoảng 100 sự kiện sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm mới mỗi khi bạn chơi. Tập trung vào những gì các cố vấn gợi ý cho bạn. Nhận hiệu ứng và thẻ mới để bảo vệ thành phố. Khi bạn trải nghiệm nhiều hơn, bạn sẽ thấy hứng thú hơn.

* Phiêu lưu, thử thách, chiến đấu và sinh tồn! Chuẩn bị kế hoạch!
Không dễ dàng để giữ cho khu định cư được an toàn. Kẻ thù xâm lược ngày càng khắc nghiệt hơn khi thời gian trôi qua, và đôi khi những con trùm đầy thách thức sẽ theo sau. Nền móng này có thể bị nghiền nát, nhưng đừng lo lắng. Sẽ luôn có những con chuột sống sót, đang chờ đợi với hy vọng mới.

* Dễ dàng, thú vị và miễn phí để chơi
Bất cứ nơi nào bạn muốn, bất cứ khi nào bạn muốn, bạn sẽ có thể chơi trò chơi. Những con chuột sống sót sẽ tiếp tục sống dưới sự cai trị của bạn. Bảo vệ thành phố khỏi kẻ thù tàn phá và xây dựng Ratropolis vĩ đại nhất trong lịch sử.

Bạn cũng có thể chơi Ratropolis trên PC, Steam.
Tận hưởng việc xây dựng boong thời gian thực kết hợp với phòng thủ tháp!
Chơi miễn phí tại!

* Yêu cầu hệ thống *
Tối thiểu:
CPU lõi kép
RAM 3 GB

NameRatropolis : CARD DEFENSE GAME Ratropolis : CARD DEFENSE GAME is the most famous version in the Ratropolis : CARD DEFENSE GAME series of publisher 카셀 게임즈
Publisher카셀 게임즈
GenreChiến thuật
Size 9
Version 1.086
Update09/03/2022
5/5 - (3 votes)
Download
Rút gọn link miễn phí

Ratropolis : CARD DEFENSE GAME Gallery 0
Ratropolis : CARD DEFENSE GAME Gallery 1
Ratropolis : CARD DEFENSE GAME Gallery 2
Ratropolis : CARD DEFENSE GAME Gallery 3
Ratropolis : CARD DEFENSE GAME Gallery 4
Ratropolis : CARD DEFENSE GAME Gallery 5
Ratropolis : CARD DEFENSE GAME Gallery 6
Ratropolis : CARD DEFENSE GAME Gallery 7
Ratropolis : CARD DEFENSE GAME Gallery 8
Ratropolis : CARD DEFENSE GAME Gallery 9
Ratropolis : CARD DEFENSE GAME Gallery 10
0
(0)
5/5 - (3 votes)

Ratropolis, đô thị vĩ đại nhất trong số tất cả các đô thị của thành phố,
bị cản trở bởi những hư hỏng, bao phủ bởi những người bị nhiễm.
Sống sót thoát khỏi thành phố huy hoàng một thời,
nhưng mối đe dọa không bao giờ để họ nghỉ ngơi.

Trong nguy hiểm nghiêm trọng này, những người sống sót đang chờ đợi một người để mang lại sự cứu rỗi. Với những kỹ năng và chiến lược đặc biệt, ai sẽ bảo vệ quê hương mới và xây dựng lại thành phố Ratropolis vĩ đại?


* Trò chơi thẻ phòng thủ tháp chiến lược thời gian thực!
Để bảo vệ thành phố an toàn, điều cần thiết là tập trung vào các lựa chọn. Thây ma bị bỏ đói sẽ không bao giờ cho phép bạn nghỉ ngơi. Với hơn 500 thẻ kinh tế, quân sự và công trình, hãy lựa chọn một cách khôn ngoan để bảo vệ thành phố.

* Các nhà lãnh đạo khác nhau với những khả năng đáng kể
6 nhà lãnh đạo Thương gia, Đại tướng, Kiến trúc sư, Nhà khoa học, Pháp sư và Nhà điều hành sẽ dẫn dắt thành phố với phong cách riêng của họ. Xây dựng bộ bài của bạn phù hợp với nhà lãnh đạo và xây dựng lại Ratropolis.

* Rất dễ gây nghiện! Bạn sẽ muốn nhiều hơn khi bạn chơi!
Khoảng 100 sự kiện sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm mới mỗi khi bạn chơi. Tập trung vào những gì các cố vấn gợi ý cho bạn. Nhận hiệu ứng và thẻ mới để bảo vệ thành phố. Khi bạn trải nghiệm nhiều hơn, bạn sẽ thấy hứng thú hơn.

* Phiêu lưu, thử thách, chiến đấu và sinh tồn! Chuẩn bị kế hoạch!
Không dễ dàng để giữ cho khu định cư được an toàn. Kẻ thù xâm lược ngày càng khắc nghiệt hơn khi thời gian trôi qua, và đôi khi những con trùm đầy thách thức sẽ theo sau. Nền móng này có thể bị nghiền nát, nhưng đừng lo lắng. Sẽ luôn có những con chuột sống sót, đang chờ đợi với hy vọng mới.

* Dễ dàng, thú vị và miễn phí để chơi
Bất cứ nơi nào bạn muốn, bất cứ khi nào bạn muốn, bạn sẽ có thể chơi trò chơi. Những con chuột sống sót sẽ tiếp tục sống dưới sự cai trị của bạn. Bảo vệ thành phố khỏi kẻ thù tàn phá và xây dựng Ratropolis vĩ đại nhất trong lịch sử.

Bạn cũng có thể chơi Ratropolis trên PC, Steam.
Tận hưởng việc xây dựng boong thời gian thực kết hợp với phòng thủ tháp!
Chơi miễn phí tại!

* Yêu cầu hệ thống *
Tối thiểu:
CPU lõi kép
RAM 3 GB

Rating

0

( 0 Votes )
Please Rate!
Ratropolis : CARD DEFENSE GAME

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this software useful...

Follow us on social media!

How come you did not like this software?

How could this software be improved?

Give us some tips...

Added 12 brand new cards
Bug Fixes & Balancing
Added Leader Bundle Product
Rút gọn link miễn phí

Download

You are now ready to download Ratropolis : CARD DEFENSE GAME for free. Here are some notes:

Select a link to download for free. You can choose the MOD version or the original APK, it depends on your purpose.
  • Please see Installation Guide if you haven't done this before.
  • We will not be held liable for any damages as a result of the download.
5/5 - (3 votes)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.